สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 และ ประจำปีการศึกษา 2561

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

วิทยาลัยเทคนิคสิชล จะดำเนินการเปิดสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน โดยกำหนดเปิดสอน ในวันที้่ 13 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารดาวน์โหลด

ผู้อำนวยการ

นายมนัส ชูราศรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวทั้งหมด)


วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 ถึง 15 กันยายน 2566

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2567 และระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2567 เพื่อทดสอบความรู้การประเมินความพร้อมในการเข้าสู่โลกอาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยเทคนิคสิชล หยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ เป็นระยะเวลา 2 วัน ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 

    

ข่าวรับสมัครเรียน/สมัครงาน (ข่าวทั้งหมด)

วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2566 10:25

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,100 บาท ตำแหน่ง แม่บ้าน (วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3)

วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2566 14:53

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,100 บาท ตำแหน่ง แม่บ้าน (วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3)

วันพุธ, 21 มิถุนายน 2566 15:53

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,100 บาท ตำแหน่ง แม่บ้าน (วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3)

วันพุธ, 14 มิถุนายน 2566 10:45

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง แม่บ้าน

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

      วิทยาลัยเทคนิคสิชล จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงาน รวมทั้งให้บริการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น อ่านต่อ 

วิทยาลัยเทคนิคสิชลเปิดทำการสอน 2 ระดับ ได้แก่

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ  ประกอบด้วยสาขางาน ยานยนต์ (ระบบปกติและระบบทิวิคาคี), เครื่องมือกล, ผลิตภัณฑ์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, ก่อสร้าง, การบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การโรงแรม
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทิวิภาคี ประกอบด้วยสาขางานเทคนิคยานยนต์, เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์, เครื่องมือกล, เทคโนโลยีงานเชื่อม,โครงสร้างโลหะ, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, ก่อสร้าง, การบัญชี, ธุรกิจดิจิทัล, บริการอาหารและเครื่องดื่ม


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดองหรือ

เก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

https://sites.google.com/sichontc.ac.th/botanic-garden/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นในฟอร์มติดต่อเรา เพื่อให้เราได้ติดต่อคุณ

 

แบบฟอร์มการติดต่อ