สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคสิชล จะดำเนินการเปิดสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน โดยกำหนดเปิดสอน ในวันที้่ 13 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารดาวน์โหลด