สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 และ ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครเรียนออนไลน์

สมัครเรียนด้วยตนเอง

  • โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1rbdV7dVj7JgBlSEzgyBV7uWIWTzxrO-L/view?usp=sharing หรือมารับใบสมัครและเขียนใบสมัครได้ที่วิทยาลัยเทคนิคสิชล
  • ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสิชล ในวันเวลาราชการ