สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2565

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสิชล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคสิชล ผู้ประสงค์จะสมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคคลากร วิทยาลัยเทคนิคสิชล โดยสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 - 16 พฤศจิกายน 2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.30 น. และภาคบ่าย 13.00-16.30 น.

รายละเอียดการเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสสาขา 202 สาขาช่างกลโรงงาน

  • ประกาศรับสมัคร อ่านประกาศ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ อ่านประกาศ Update 17/11/2565
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) อ่านประกาศ Update 23/11/2565
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ อ่านประกาศ Update 28/11/2565

 

ผู้อำนวยการ

นายมนัส ชูราศรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวทั้งหมด)


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ประกาศหาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคสิชล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิทยาลัยเทคนิคสิชล กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาและวันเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิทยาลัยเทคนิคสิชล จะดำเนินการเปิดสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน โดยกำหนดเปิดสอน ในวันที้่ 12 มีนาคม - 4 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียด

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567

    

ข่าวรับสมัครเรียน/สมัครงาน (ข่าวทั้งหมด)

วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2567 16:25

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง แม่บ้าน (วุฒิประถมศึกษาปีที่ 6)

วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2567 15:40

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง แม่บ้าน (วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3)

วันอังคาร, 30 เมษายน 2567 08:32

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง แม่บ้าน (วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3)

วันเสาร์, 18 พฤศจิกายน 2566 15:12

วิทยาลัยเทคนิคสิชล เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวทั้งหมด)

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

      วิทยาลัยเทคนิคสิชล จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงาน รวมทั้งให้บริการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น อ่านต่อ 

วิทยาลัยเทคนิคสิชลเปิดทำการสอน 2 ระดับ ได้แก่

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ  ประกอบด้วยสาขางาน ยานยนต์ (ระบบปกติและระบบทิวิคาคี), เครื่องมือกล, ผลิตภัณฑ์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, ก่อสร้าง, การบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การโรงแรม
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทิวิภาคี ประกอบด้วยสาขางานเทคนิคยานยนต์, เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์, เครื่องมือกล, เทคโนโลยีงานเชื่อม,โครงสร้างโลหะ, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, ก่อสร้าง, การบัญชี, ธุรกิจดิจิทัล, บริการอาหารและเครื่องดื่ม


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดองหรือ

เก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

https://sites.google.com/sichontc.ac.th/botanic-garden/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นในฟอร์มติดต่อเรา เพื่อให้เราได้ติดต่อคุณ

 

แบบฟอร์มการติดต่อ