สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 และ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคสิชล หยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ เป็นระยะเวลา 2 วัน ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566  โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารดาวน์โหลด