สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสิชล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคสิชล ผู้ประสงค์จะสมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคคลากร วิทยาลัยเทคนิคสิชล โดยสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 - 16 พฤศจิกายน 2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.30 น. และภาคบ่าย 13.00-16.30 น.

รายละเอียดการเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสสาขา 202 สาขาช่างกลโรงงาน

  • ประกาศรับสมัคร อ่านประกาศ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ อ่านประกาศ Update 17/11/2565
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) อ่านประกาศ Update 23/11/2565
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ อ่านประกาศ Update 28/11/2565