สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคสิชล หยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ เป็นระยะเวลา 1 วัน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566  โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารดาวน์โหลด